Reference

16 let stability
a spolehlivosti

70 realizovaných
projektů

340 let
zkušeností v týmu

Regulatorní výkaznictví

V oblasti regulatorního výkaznictví patří mezi naše klienty významné české banky, obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, pojišťovny a investiční společnosti.

Pro naše klienty zajišťujeme prostřednictvím systému Galaxii celý proces regulatorního výkaznictví od sběru a přípravy dat až po odeslání a zpětnou vazbu od regulátora. Součástí našich služeb je také převzetí kompletní odpovědnosti za aktualizace regulatorních metodik přesně dle potřeb konkrétního klienta.

Investiční společnosti

Mezi naše nejvýznamnější klienty patří zejména investiční společnosti, zabývající se správou, administrací a obchodováním s fondy. Díky ucelenému portfoliu našich aplikací, zajišťujeme pro investiční společnosti kompletní pokrytí potřeb v oblasti informačních systémů.

Díky unikátní kombinaci a vzájemnému propojení našich aplikací Galaxii, Flexii a evoDWH pokrýváme u našich klientů veškeré systémové potřeby v oblastech: regulatorní reporting a výkaznictví, CRM, řízení rizik, správa portfolií fondů, automatizované zpracování transakcí, ocenění, výpočet NAV, samostatná evidence PL a IA, správa majetkových účtů, klientské obchodní rozhraní, DWH.

Flexibilní CRM

Pro široký okruh našich zákazníků, ale s velkým důrazem na oblast finančních institucí, poskytujeme řešení Flexii CRM. Toto komplexní řešení poskytuje našim zákazníkům široké možnosti dynamických evidencí entit a jejich vzájemných vztahů.

Mezi nejčastěji pokrývané oblasti patří zejména: evidence a správa aktivit spojených s klienty a partnery, efektivní správa projektů a zakázek, řízení klientské dokumentace a smluv, Komplexní marketing a kampaně, možnost evidence fondů a cenných papírů. Krom výše uvedených oblastí, zajišťuje Flexii našim klientům také kompletní řízení rizik a správu portfolií.

Dodavatelé ICT služeb

Kromě standardních softwarových produktů, poskytujeme našim zákazníkům, také odborné služby v mnoha dalších ICT oblastech. Dlouhodobě se nám daří udržovat si stabilní tým odborníků, kteří nejen disponují mnohaletou praxí v oboru, ale jsou také výbornými konzultanty, kteří své schopnosti a znalosti efektivně předávají směrem k našim klientům a obchodním partnerům.

Našim významným klientům poskytujeme nejčastěji služby v oblastech ICT architektura, strategie, audity, certifikace, IT governance, dokumentace směrnic a procesů, konzultace, …

Kontaktujte nás nebo nám zanechte svůj kontakt a my se Vám ozveme.