Flexii

V dnešní době, která je často označována přívlastkem „digitální“, hrají hlavní roli nejen data jako taková, ale zejména také jejich správa, organizace a s tím související procesy.

Cílem současných společností poskytujících služby zákazníkům, je dosažení maximální efektivity při správě zákaznických dat a využití těchto dat k dosažení co možná nejvyšší spokojenosti zákazníka. Spokojenost zákazníka pak logicky vede k dosažení maximálního ekonomického úspěchu dané společnosti.

Chcete-li tedy zefektivnit procesy, budovat vztahy se zákazníky, zvyšovat prodej, zlepšovat služby zákazníkům a zvyšovat zisky?

Proč Flexii CRM ve dvanácti bodech?

Jednoduchá, intuitivní a přehledná evidence vztahů

Komplexní evidence a správa aktivit spojených s klienty a partnery

Efektivní správa projektů a zakázek

Řízení klientské dokumentace a smluv

Ekonomický modul

Komplexní marketing a kampaně

Rezervační a přihlašovací systém

Správa portfolií

Risk modul

Vyspělý reporting

Plná GDPR kompatibilita

Modulárnost a flexibilita a naprostá nezávislost na platformách

Jednoduchá, intuitivní a přehledná evidence vztahů

V první řadě kompletní přehled o klientech, kontaktech a veškerých datech s nimi spojenými.

Ucelená a přehledná evidence klientů, kontaktů, partnerů, pracovníků. Včetně jejich možných vazeb.

Snadná editovatelnost údajů.

Možnost napojení rejstříků (ARES, ISIR,…)

Kontroly duplicit a čistoty dat.

Kompletní klientská dokumentace.

Neomezené importy a exporty dat.

Rozsáhlý systém řízení přístupových práv.

Snadná administrace.

Přímá integrace na ostatní moduly FleXii CRM (aktivity, projekty, marketing, reporting,…)

Komplexní evidence a správa aktivit spojených s klienty a partnery

Pro obchodní společnost je kromě bezchybné a komplexní evidence dat o klientech jako takových, důležitá také precizní evidence veškerých aktivit spojených s obsluhou a správou klientů.

Přehledná evidence aktivit

 • Schůzky
 • Emaily
 • Korespondence
 • Telefonáty

Definice rolí ve vztahu ke klientovi (správce, bankéř, lékař, makléř, zástupce, …)

Náklady na správu klienta

Výnosnost klienta

Kampaně, marketingové akce

Nastavení provizních systému

Management obsluhy klienta

 • Úkoly
 • Plány aktivit
 • Hodnocení výkonnosti obsluhy
 • Optimalizace rozložení
 • Zastupitelnost
 • KYC management

Efektivní správa projektů a zakázek

Flexii CRM poskytuje komplexní systém pro evidenci a řízení projektů a zakázek.

Online přehled o projektech a zakázkách

 • Stav
 • Plán
 • Rozpočet
 • Úkoly
 • Komunikace
 • Dokumentace

Intuitivní plánování projektů

 • Odpovědnosti
 • Termíny
 • Šablony

Aktuální stav projektů a zakázek

 • Rozpočty
 • Plány
 • Termíny

Predikce ekonomického vývoje ve společnosti

 • Odhady
 • Trendy
 • Očekávání

Řízení klientské dokumentace a smluv

Součástí Flexii CRM je také plně integrovaný DMS(Dokument Management Systém), který umožňuje kompletní správu klientské dokumentace.

Kompletní přehled dokumentace spojené s klienty

Možnost automatického generování dokumentů

Plná podpora exportu a importu dokumentů

Verzování dokumentů

Uživatelsky definovatelné typy dokumentů. Systém umožňuje ukládat a evidovat jakékoliv typy souborů.

Přímé napojení na emailový systém = možnost automatického rozesílání

Kompletní log veškerých změn … auditní čistota

Ekonomický modul

Správa a řízení ekonomických aktivit společnosti jsou důležitou součástí Flexii CRM.

Evidence faktur, objednávek a smluv

Správa pohledávek

Správa a evidence provizních systémů

Vyhodnocování ekonomických ukazatelů

Napojení na procesní workflow

Importy objednávek

Automatické generování faktur včetně rozeslání na odpovídající kontakty

Integrace s nejrozšířenějšími ekonomickými systémy

Pohoda, MoneySx, Helios, MSDynCRM, …

Komplexní marketing a kampaně

Převezměte kontrolu nad marketingovými výdaji a získejte z marketingových kampaní maximum.

Plánování marketingových kampaní

 • Generování marketingových seznamů
 • Vícekanálová komunikace s klienty
 • Sofistikované funkce pro efektivní definici cílových skupin … segmentace zákazníků
 • Optimalizace periodicity a časování kampaní

Vyhodnocování a zpětná vazba z marketingových kampaní

 • Přehledné reporty s možností detailního rozpadu
 • Vyhodnocení efektivity kampaně v návaznosti na ekonomické výsledky společnosti

Kompletní evidence komunikace

 • Logování komunikace s klienty
 • Detailní dokumentace kampaně
 • Šablony

Vyspělý reporting

Reportingový modul systému Flexii CRM je komfortní nástroj, který Vám umožní získat kompletní přehled o veškerých datech spravovaných v systému. Následně je pak možno tato data vizualizovat a prezentovat.

Integrovaný set standardních firemních reportů

Podpora uživatelsky definovaných reportů

 • Obraty, marže, objemy, výkonnost, plnění cílů, srovnání a změny …

Dynamické datové sestavy a grafy

Datové kostky s možností řezů

Filtrování a vyhledávání

Export reportů

 • Prezentační podoba
 • Datová podoba

Plná GDPR kompatibilita

Nařízení GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Nařízení GDPR je platné již od 25. května 2018. Při nedodržení a porušení regulace hrozí pokuta ve výši 4% celosvětového obratu společnosti nebo 20 mil. EUR.

Abyste předešli těmto problémům, Flexii CRM je ideální řešení.

Kompletní evidence údajů podléhajících GDPR.

Evidence a časová kontrola platnosti souhlasů a důvodů držení relevantních osobních údajů.

Evidence přístupů k datům + GDPR auditní log.

Komplexní záznam a přehled GDPR incidentů.

Realizace a záznam pravidelných GDPR auditů.

Snadná realizace prokazatelného výmazu nebo přenosu osobních dat (právo „být zapomenut“ a „právo na přenositelnost údajů“ dle GDPR.

Už tím, že svá klientská data přenesete do Flexii CRM a aplikujete integrované politiky, jste schopni prokázat splnění GDPR požadavků na práci s osobními údaji klientů.

Rezervační a přihlašovací systém

Poskytujete klientům služby vyžadující rezervace termínů nebo registrace na konkrétní akce? Pak přesně s tímto Vám pomůže Flexii CRM.

Propojení s internetovým/intranetovým portálem umožňujícím přístup externích klientů

Kompletní správa „akcí“

 • Vytváření a úpravy
 • Definování termínů a lokací
 • Možnost přidělování správců (instruktoři, lektoři, lékaři, mechanici, …)
 • Publikování akcí do portálu
 • Emailing
 • Automatické generování platebních příkazů
 • Párování a kontrola proti bankovnímu účtu
 • Vyhodnocování a zpětná vazba

Rezervace termínů

 • Propojení na kalendáře a rozpisy
 • Možnost rozlišení geografických lokací
 • Generování časových rozvrhů a plánů
 • Zajišťování recepčních služeb

Správa klientů

 • Registrace a ověřování identity klienta
 • Zabezpečené propojení s internetovým/intranetovým portálem

Risk modul

Sofistikovaný modul pro správu, výpočet a vyhodnocení RISK pravidel.

Plně graficky vizualizováno

Možnost notifikací (SMS, email, …)

Uživatelsky konfigurovatelné přímo přes rozhraní aplikace

Možnost nastavení výjimek

Regulatorní i uživatelsky definované riziková pravidla

Modulárnost a flexibilita

Vy jste pány vašeho byznysu, aplikace vás nesmí omezovat, ale musí vám efektivně sloužit … proto má Flexii tyto vlastnosti:

Díky rozsáhlým možnostem parametrizace je prostředí a funkcionalita aplikace snadno přizpůsobitelná vašim individuálním potřebám bez nutnosti programování.

Snadná rozšiřitelnost o další funkcionality přidáním standardních funkčních aplikačních celků (případně custom modulů dle přání zákazníka).

Přizpůsobeno provozu na mobilních zařízeních (chytré telefony, tablety)

Flexii je dostupné kdykoliv a odkudkoliv… záleží jen na Vašich potřebách

Snadná integrace na aplikační prostředí zákazníka

 • Připravené integrace na standardní systémy
 • Díky „univerzálnímu rozhraní“ je možno Flexii rychle a efektivně integrovat na případné specifické aplikace a systémy

Naprostá nezávislost na platformách

Platforma Flexii CRM je připravena pro provoz kdekoliv.

V prostředí zákazníka

 • Žádná data neopustí Vaší společnost
 • Kompletní správa aplikace pod Vaší kontrolou
 • Efektivita nákladů

V privátním cloudu

 • Velmi dobrá dostupnost
 • Snadná škálovatelnost
 • Firemní data máte stále pod kontrolou

V public cloudu

 • Ideální dostupnost kdykoliv a odkudkoliv
 • Snadná škálovatelnost
 • Možnost integrace na standardní cloud aplikace

Co byste měli od Flexii CRM čekat?

Zvýšení výnosů

Přehlednou komunikaci s klienty

Veškerá zákaznická data a dokumenty na jednom místě

Marketingové výdaje pod kontrolou

Personální nezávislost

 • Obchodní know how a znalost zákazníka (KYC) zůstává Vaší společnosti
 • Snadné a rychlé zaškolení nových pracovníků

Splnění požadavků GDPR

Tohle vše umí Flexii CRM

Rychle a kvalitně

Za skvělou cenu

Přesně dle Vašich potřeb

S garancí maximální bezpečnosti Vašich dat

Certifikováno společností CSAG s.r.o.

Kontaktujte nás nebo nám zanechte svůj kontakt a my se Vám ozveme.